Saga Trollheimen Hotel

Samskaping

Åpnere, tryggere, modigere og mer kreative deltagere.

Et inkluderende tilbud og et alternativ til ekstremsportaktig teambuilding og lignende tilbud.

http://www.samskaping.no/

Saga har utviklet et sett aktiviteter som vi kaller samskaping. Samskaping er en av våre kjerneprodukter, fordi aktiviteten har rot i den praksis og de verdier som gjelder for tilblivelsen av Saga Trollheimen Hotel. Enhver har en grunder/skaper i seg, men hvordan lykkes i å skape noe sammen? Vi er alle klar over at det å skape noe sammen er det høyeste mål.

Men hvordan skal vi klare dette? Hvordan gi rom for deg selv samtidig som du gir rom for andre?

På Saga Trollheimen Hotel iscenesetter vi elementer fra håndverkets, kunstens og naturens verden, som grunnlag for inspirasjon, kreativitet og nytenking. Samskaping kan gi din bedrift eller organisasjon mulighet til å reflektere over egen praksis, gjennom å forene kreativitet og målrettet arbeid.

Samskaping bygger på at det å være menneske innebærer evnen til å skape og improvisere, basert på tenkning, sanselighet, følelser og kropp. Samskaping tar utgangspunkt i den kraften som ligger i dialogen, og dens vektlegging av gjensidig respekt, likeverdighet og vilje til å lytte og forstå.

Etter endt samskaping samles vi til oppsummering og fremføring av aktivitetene.

Noen av våre samskapingsaktiviteter; Oppsett av laftehytter, maling, fototablå, musisering, bålbrenning m.m.

Velkommen til å samskape, sammen med dine medarbeidere eller venner!