- Det er et godt stykke fra sagbruk til hotell

Like ved Saga Trollheimen Hotel flyter elva Rinna. Den har alltid spilt en viktig rolle i området, og Rindal fikk navnet sitt etter elva. Etter hvert begynte man å bruke elva til å fløte tømmer ned til sagbruket. Ole Heggem, Mortens bestefar, var bas for tømmerfløtingen. Aktiviteten var stor, og sagbruket var et naturlig sentrum for virksomheten. Senere kjøpte Emil Gåsvand, Mortens far, sagbruket.

I 1987 brant sagbruket ned til grunnen. Nye tider gjorde det uaktuelt å bygge sagbruket opp igjen. Det var da Morten fikk ideen om å bruke tomta til å bygge et "sagarike" - en gjenskapelse av gamle dagers bygdeliv. I 1991 sto første del klar i form av regionens første håndlaftede nordmørslån (våningshus) på over 100 år. Den nybygde låna fikk navnet Saga Skysstasjon. Den vakte stor interesse og fikk blant annet byggeskikkprisen for 1994.

Morten så snart potensialet i å bygge et turistanlegg med norsk kultur og historie som tema. I samarbeid med bedriften Rindalshytter, ble livsverket hans smått om senn satt ut i livet. Saga Trollheimen Hotel var en realitet.

Bygningenes historie

Asplihuset

Det var Ola Olson Furuhaug som bygde huset til seg og mora i 1923. Ola var gammelungkar og hadde mange forskjellige jobber opp gjennom åra. Saga Trollheimen Hotel kjøpte huset og satte opp igjen deler av det.

Faksnesstuå

Dette huset kommer fra Faksneset i Surnadal og er en gammel husmannsplass. Første mannen som budde her var Anders Knutson Monset, født rundt 1720.

Det ble blant annet drevet landhandel her i mange år. I 1940 ble en del av huset revet ned og brukt til ved. Det som står igjen her er det som var bestestua på plassen.

Bulldoserlaget

Huset var bygd i 1954 av andelslaget Rindal Bulldoserlag og ble brukt til garasjer og verksted. Det var også en hybel for ansatte i andre etasje. Under taket inne der det nå er pub, kan du se en diger bjelke i taket. Den ble brukt når motoren skulle tas ut av en bulldoser, så den måtte tåle stor tyngde.

Negarslåna

Dette var gårdshus fra Negård på Rindalsskogen. Eksakt når det er bygd er uvisst, men det er nok ei gammel røykstue som er påbygd både i lengden og i høyden. Men den ene halvdelen er i hvert fall fra 1820-tallet. Det opprinnelige huset er dagligstue og fungerer i dag som soverom.

Stall fra Austigard – Skjølsvoll

Denne stallen, som er svært vakkert tømret og sammenhogd, er fra 1833. Tømmeret kom fra Tisethaugane på Rindalsskogen, og bygningen ble brukt som stall fram til det ble bygd nytt fjøs på gården i 1983.

Haltliburet

Husene i Austistua og Utistua Haltli brant ned til grunnen i 1858, bare dette buret sto igjen. Buret sto som regel langt fra de andre husene på gården, nettopp for å unngå at mat og annet forråd brant opp. Når buret er bygd er uvisst, men ut ifra formen på stokkene er det sannsynligvis fra sist på 1700-tallet.

Øygardslåven

Dette er et ”stål” med sval på siden. Hele låven besto av flere slike stål, men dessverre var hele låven til nedfalls, så det er veldig bra at denne delen ble reddet og tatt vare på. Det var svalgang langs hele lengden av slike låver, sannsynligvis for å lette adkomsten til de forskjellige ståla. Bygningene på Øygarn i Romundstadbygda er av de aller eldste i bygda Rindal – helt fra tidlig 1600-tall.

Langlihuset

Langlihuset er et stolpehus bygd opp av og rundt en kjempefuru som blåste over ende under orkanen 6. juledag 1988. Furua var over 300 år gammel.

"Et nostalgisk vintereventyr. Tusen takk for opplevelsen.
Flott, ærverdig hotell!"
– Familien Skansøy

Fotografen Morten Gåsvand

Morten Gåsvand er en dokumentarfotograf med særlig interesse for arkitektur, folkeliv og natur. Han har et særegent uttrykk, uavhengig av om han fotograferer i travle bygater eller i skogens ro.

Morten er også forfatter, og boka om Furukjempene i Trollheimen har blitt en stor suksess.

Du kan lese og se mer om Morten og bildene hans her.