Our history

Like ved Saga Trollheimen Hotel flyter elva Rinna. Den har alltid spilt en viktig rolle i området, og Rindal fikk navnet sitt etter elva. Etter hvert begynte man å bruke elva til å fløte tømmer ned til saga som lå der Saga Trollheimen Hotel ligger i dag. Bestefar til eier Morten Gåsvand var bas for tømmerfløtingen. Aktiviteten var stor, og saga var et naturlig sentrum for virksomheten.

"Et nostalgisk vintereventyr. Tusen takk for opplevelsen.
Flott, ærverdig hotell!"
– Familien Skansøy

Fotografen Morten Gåsvand

Like ved Saga Trollheimen Hotel flyter elva Rinna. Den har alltid spilt en viktig rolle i området, og Rindal fikk navnet sitt etter elva. Etter hvert begynte man å bruke elva til å fløte tømmer ned til saga som lå der Saga Trollheimen Hotel ligger i dag. Bestefar til eier Morten Gåsvand var bas for tømmerfløtingen. Aktiviteten var stor, og saga var et naturlig sentrum for virksomheten.

Trollheimen

Trollheimen er et fjellområde på grensa mellom Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag, og kjennetegnes av variert og frodig landskap med mange forskjellige dyr og planter.

Området har en rik historie og er fortsatt brukt til beiting, setring, reindrift, jakt og fiske. Kjernen av Trollheimen har status som landskapsvernområde.