Vår historie

Like ved Saga Trollheimen Hotel flyter elva Rinna. Den har alltid spilt en viktig rolle i området, og Rindal fikk navnet sitt etter elva. Etter hvert begynte man å bruke elva til å fløte tømmer ned til sagbruket. Ole Heggem, Mortens bestefar var bas for tømmerfløtingen. Aktiviteten var stor, og sagbruket var et naturlig sentrum for virksomheten.

Senere kjøpte Emil Gåsvand, Mortens far, sagbruket. Da sagbruket brant ned ble nye ideer om hvordan tomta skulle brukes realisert.

For å gjøre historien kort, fikk Morten idéen om å bygge sitt eget ”sagarike”, der han kunne gjenskape gamle dagers bygdeliv. Som tenkt, så gjort – og i 1991 sto deler av sagariket ferdig, i form av regionens første håndlaftede nordmørslån (våningshus) på over 100 år. Han så snart potensialet i å bygge et turistanlegg med norsk kultur og historie som tema, og i samarbeid med Rindalshytter ble livsverket hans smått om senn satt ut i livet.

Den nybygde låna fikk navnet Saga Skysstasjon. Den vakte straks stor interesse og fikk blant annet byggeskikkprisen for 1994. Siden ble navnet endret til Saga Trollheimen Hotel.

 

"Et nostalgisk vintereventyr. Tusen takk for opplevelsen.
Flott, ærverdig hotell!"
– Familien Skansøy

Fotografen Morten Gåsvand

Morten Gåsvand er en dokumentarfotograf med særlig interesse for arkitektur, folkeliv og natur. Han har et særegent uttrykk, uavhengig av om han fotograferer i travle bygater eller i skogens ro.

Morten er også forfatter, og boka om Furukjempene i Trollheimen har blitt en stor suksess.

Du kan lese og se mer på hans egne hjemmesider:

www.mortengasvand.no

Trollheimen

Trollheimen er et fjellområde på grensa mellom Nordmøre og Trøndelag, og kjennetegnes av variert og frodig landskap med mange forskjellige dyr og planter.

Området har en rik historie og er fortsatt brukt til beiting, setring, reindrift, jakt og fiske. Kjernen av Trollheimen har status som landskapsvernområde.