Our history

I 1976 ble saga kjøpt av laftefabrikken Rindalshytter, der hotellvert Morten Gåsvands far var leder. Morten selv arbeidet også på saga i denne perioden. Etter at saga brant ned til grunnen i 1987, måtte det imidlertid legges andre planer.

Saga Trollheimen Hotel – "det norskeste av det norske"

For å gjøre historien kort, fikk Morten idéen om å bygge sitt eget ”sagarike”, der han kunne gjenskape gamle dagers bygdeliv. Som tenkt, så gjort – og i 1991 sto deler av sagariket ferdig, i form av regionens første håndlaftede nordmørslån (våningshus) på over 100 år.

Morten så snart potensialet i å bygge et turistanlegg med norsk kultur og historie som tema, og i samarbeid med Rindalshytter ble livsverket hans smått om senn satt ut i livet.

Den nybygde låna fikk navnet Saga Skysstasjon. Den vakte straks stor interesse og fikk blant annet byggeskikkprisen for 1994. Siden ble navnet endret til Saga Trollheimen Hotel.

Litt om Saga-husene

Asplihuset

Det var Ola Olson Furuhaug som bygde huset til seg og mora i 1923. Ola var gammelungkar og hadde mange forskjellige jobber opp gjennom åra. Saga Trollheimen Hotel kjøpte huset og satte opp igjen deler av det.

Faksnesstuå

Dette huset kommer fra Faksneset i Surnadal og er en gammel husmannsplass. Første mannen som budde her var Anders Knutson Monset, født rundt 1720.

Det ble blant annet drevet landhandel her i mange år.

I 1940 ble en del av huset revet ned og brukt til ved. Det som står igjen her er det som var bestestua på plassen.

Bulldoserlaget

Huset var bygd i 1954 av andelslaget Rindal Bulldoserlag og ble brukt til garasjer og verksted. Det var også en hybel for ansatte i andre etasje. Under taket inne der det nå er pub, kan du se en diger bjelke i taket. Den ble brukt når motoren skulle tas ut av en bulldoser, så den måtte tåle stor tyngde.

Negarslåna

Dette var gårdshus fra Negård på Rindalsskogen. Eksakt når det er bygd er uvisst, men det er nok ei gammel røykstue som er påbygd både i lengden og i høyden. Men den ene halvdelen er i hvert fall fra 1820-tallet. Det opprinnelige huset er dagligstue og fungerer i dag som soverom.

Stall fra Austigard – Skjølsvoll

Denne stallen, som er svært vakkert tømret og sammenhogd, er fra 1833. Tømmeret kom fra Tisethaugane på Rindalsskogen, og bygningen ble brukt som stall fram til det ble bygd nytt fjøs på gården i 1983.

Haltliburet

Husene i Austistua og Utistua Haltli brant ned til grunnen i 1858, bare dette buret sto igjen. Buret sto som regel langt fra de andre husene på gården, nettopp for å unngå at mat og annet forråd brant opp. Når buret er bygd er uvisst, men ut ifra formen på stokkene er det sannsynligvis fra sist på 1700-tallet.

Øygardslåven

Dette er et ”stål” med sval på siden. Hele låven besto av flere slike stål, men dessverre var hele låven til nedfalls, så det er veldig bra at denne delen ble reddet og tatt vare på. Det var svalgang langs hele lengden av slike låver, sannsynligvis for å lette adkomsten til de forskjellige ståla. Bygningene på Øygarn i Romundstadbygda er av de aller eldste i bygda Rindal – helt fra tidlig 1600-tall.

Langlihuset

Langlihuset er et stolpehus bygd opp av og rundt en kjempefuru som blåste over ende under orkanen 6. juledag 1988. Furua var over 300 år gammel.