Saga Trollheimen Hotel

Festsalen

festhallen

I sponhuset ligger vår spesielle festsal, der vi dekker til inntil 140 personer. I tilknytning til festsalen ligger Sagas bar med alle rettigheter. Totalt tar sponhuset over 300 personer ved åpne tilstelninger.